ms2018.upol.czms2018.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

pod záštitou

České lékařské komory JEP

 

pořádají

14. olomoucké neuroimunologické sympozium s mezinárodní účastí

 

Olomouc, 17. - 18. 5. 2018

Arcibiskupský palác v Olomouci

 

Hlavní témata sympozia:

  • Biologická léčba roztroušené sklerózy – strategie dlouhodobé léčby
  • Současné diagnostické a terapeutické postupy u roztroušené sklerózy
  • Histopatologie demyelinizačních onemocnění
  • Neurokazuistiky
  • Likvoro-imunologická sekce
  • Sesterská sekce

 

Pořadatelé:

Univerzita Palackého v Olomouci
Česká lékařská komora

 

Zahraniční hosté

Univ.-Prof. Hans-Peter Hartung, MD, FRCP, FAAN, FANA
(Department of Neurology, Heinrich Heine Univesity, Duesseldorf, Germany)

Univ.-Prof. Hans Lassmann, MD, Dr.h.c.
(Department of Neuroimmunology, Center for Brain Research, Medical University, Vienna, Austria)

Prof. Per Soelberg Sørensen, MD, DMSc, FAAN
(Danish Multiple Sclerosis Center, Department of Neurology, Rigshospitalet and University of Copenhagen, Denmark)

 

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
přednosta Neurologické kliniky LF UP a FN, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc